Vanliga frågor inför överlåtelse

Vanliga frågor från mäklare/köpare vid försäljning i BRF Kvarteret Hallenborg

(Uppdaterad 240115)

 

Avgifter i föreningen

Finns det planerade höjningar av årsavgiften?

Nej

Vem betalar överlåtelseavgiften?

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren

Vem betalar pantsättningsavgiften?

Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren

Garage/Parkering

Föreningens garage har 51 platser, varav 2 med extra tillgänglighet och 12 med möjlighet att ladda el-fordon. 

Är det kö till föreningens garage?

Ja, för närvarande är det många medlemmar i kö, kön administreras av vår ekonomiska förvaltare Bredablick 

I januari 2024 står ca 25 medlemmar i kö och omsättningen har senaste åren varit 5-10 platser/år

Vad kostar garageplatserna att hyra?

1075 SEK/månad. Hyresavtal upprättas med tre månaders uppsägningstid.

200 SEK/månad tillkommer för parkeringsplats med laddbox (elförbrukning debiteras hyresgäst)

Vad finns det för alternativ till föreningens garage?

Det finns ett avtal med Aimo Park om förtur i P-hus Erika som ligger nära BRF Kvarteret Hallenborg. Avtalen sköts av Aimo Park.


Bredband/TV/Telefoni

Finns det gemensamt avtal i BRF Kvarteret Hallenborg?

Ja, föreningen har avtal med Telia. Tjänsten triple play betalas på månadsavin med f.n. 222 SEK/månad. Bredband 250/250, TV-utbud ”Lagom” och Bredbandstelefoni. (Denna avgift är obligatorisk för alla medlemmar)

Om fastigheten

Hur fungerar port-telefonen i föreningen?

Port-telefonen kopplas till respektive medlems/boendes mobilnummer

Finns det en energideklaration?

Ja, energideklarationen är upprättad och anslagen i trapphus. Energiklass C. Kontakta styrelsen för mer information.

Finns det planerade större underhåll/renoveringar?

Underhållsplan är upprättad, inga större arbeten är planerade i närtid

Debiteras el, vatten och värme separat?

Vatten och värme ingår i årsavgiften, elen mäts per lägenhet och debiteras i efterhand kvartalsvis till respektive medlem. Föreningen har kollektivt el-avtal.

Görs avläsning av el vid överlåtelse?

Nej, detta regleras mellan köpare och säljare. Medlem kan alltid se förbrukning och historik via portal för självaläsning.


Om föreningen

Var hittar jag föreningens stadgar?

Se länk till vänster på denna sida

Finns det bilpool?

Ja, föreningen har avtal med M bilpool.

Sker tillsyn vid överlåtelsen?

Nej, tidigare medlem skall lämna över samtliga nycklar, samtliga taggar, en router samt en TV-box.

Vem administrerar in- och utträdesansökan?

Vår ekonomiska förvaltare Bredablick, se bredablickforvaltning.se för kontakt

Vad kostar övernattningslägenheten/natt?

Både lägenhet och lokal som kan hyras kostar 350 SEK (per natt för lägenhet och per tillfälle för lokalen)

Behöver medlemmarna bostadsrättstillägg på sin hemförsäkring?

Föreningen har kollektiv försäkring i Folksam varför separata bostadsrättstillägg inte behövs

Tillåts andrahandsuthyrning?

Alla förfrågningar om andrahandsuthyrning bedöms individuellt av styrelsen för föreningen

Är delat ägande godkänt?

Ja, se stadgar. Bosättningskrav för samtliga medlemmar.

Tillåts medlemsskap för juridisk person?

Se stadgar

Vad gäller för bostadsrätt med markterrass?

Terrassen tillhör föreningen och köpare har nyttjanderätt. Det åligger köparen att underhålla hårdgjorda ytor och det åligger föreningen att sköta och underhålla planteringar.

Är inglasning av balkong/terrass tillåtet?

I dagsläget är det inte tillåtet (beslut av föreningsstämma 2020)


Kontakta styrelsen om du har fler frågor

styrelsen@kvarterethallenborg.se (hela styrelsen)

ordforande@kvarterethallenborg.se (ordförande i styrelsen)